© 2016 deur Hoërskool Piketberg.

Beheerliggaam 2018-2021

Dit beheerliggaam dien PHS met sy entoesiastiese personeel, skoolhoof, ouers en leerders met trots en neem hierdie verantwoordelikheid om die skool ingevolge die Skolewet op ‘n volhoubare wyse te bestuur, baie ernstig op.

 

Ons wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende en toenemend regstegniese onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.

 

Ons nooi alle ouers uit om hul stemme te laat hoor en met ons in gesprek te bly. Met die oog daarop verskaf ons graag die name en e-pos adresse van ons beheerliggaamlede. Ons is oop vir gesprek!

DAGBESTUUR

Skoolhoof: Quinton Engelbrecht

hoof@piketberghs.co.za

022 913 1134 / 074 952 9999

Voorsitter: Brendon Puttick

brendon.puttick@agrico.co.za

072 344 7135

Portefeuljes: Voorsitter, Dagbestuur

Ondervoorsitter: Rita Bruwer

groenvlei@agrizone.co.za

082 821 7776

Portefeuljes: Ondervoorsitter, Dagbestsuur

 

Sekretaresse : Riana Smit

admin@piketberghs.co.za

022 913 1134

 

 

 

LEDE

Lid: Willem Rossouw

willem@agrizone.co.za

022 942 1773

Portefeuljes: Koshuise, Oudskolier

 

Lid: Abrie Louw

abrie@ghcitrus.com

083 344 1117

Portefeuljes: Finansies

Lid: Schalk Coetzee

schalkannelize@gmail.com

022 913 8826 

Portefeuljes: Buite-Kurrikulêr, Ouervereniging

 

Lid: Eswé Visagie

eswev@nexusag.net

022 914 5644 

Portefeuljes: Bemarking

Lid: Jacobus Liebenberg

jacobus@liebco.co.za

082 497 6965

Portefeuljes: Oud-skoliere

 

Onderwyser: Jacques Schreuder

jacques@piketberghs.co.za

022 913 3781

Portefeulje: Bemarking

 

Onderwyser: Adriaan Lubbe

adriaanlubbe@yahoo.com

022 913 1134

Portefeuljes: Bemarking

Lid: Deon Booysen

admin@piketberghs.co.za

076 387 2853

Portefeuljes: Bemarking

Lid: Rudi Scheepers

rudy@ccellars.co.za

082 326 0808

Portefeuljes: Koshuise

 

Lid: Ray van Rooy

vanrooya@bergman.org.za

083 657 9615

Portefeuljes: Koshuise

Lid: Ferdi Greeff

a@piketberghs.co.za

071 566 8181

Portefeuljes: Koshuise

PHS se beheerliggaam is geaffilieer by die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole.

Besoek gerus www.fedsas.org.za vir nuttige inligting oor die bestuur van Suid-Afrikaanse skole.