top of page

Beheerliggaam 2021 -  2024

Dit beheerliggaam dien PHS met sy entoesiastiese personeel, skoolhoof, ouers en leerders met trots en neem hierdie verantwoordelikheid om die skool ingevolge die Skolewet op ‘n volhoubare wyse te bestuur, baie ernstig op.

 

Ons wil egter nie net bestuur en instandhou nie, maar voortdurend innoveer, die belange van ons kinders op die hart dra en ons skool binne ‘n dinamies-veranderende en toenemend regstegniese onderwysomgewing gunstig bly posisioneer.

 

Ons nooi alle ouers uit om hul stemme te laat hoor en met ons in gesprek te bly. Met die oog daarop verskaf ons graag die name en e-pos adresse van ons beheerliggaamlede. Ons is oop vir gesprek!

DAGBESTUUR

Skoolhoof :

Mariëtte Koen

hoof@piketberghs.co.za

022 913 1134 

Voorsitter: Johnnie Eigelaar

johnnie@achtervlei.co.za

071 366 0042

Portefeuljes: Voorsitter

Ondervoorsitter: Rita Bruwer

groenvlei@agrizone.co.za

082 821 7776

Portefeuljes: Ondervoorsitter

 

Sekretaresse : Riana Smit

admin@piketberghs.co.za

022 913 1134

 

 

 

LEDE

Lid: Johnnie Eigelaar

johnnie@achtervlei.co.za

071 366 0042

Portefeuljes: OV

Lid: Déan Nigrini

dean@caperooibostea.co.za

084 300 8080

Portefeuljes: Finansies

Lid: Johan Lambrechts

johan@lambrechtsbouers.co.za

076 5393468

Portefeuljes: Grond en geboue

 

Lid: Eswé Visagie

eswev@nexusag.net

022 914 5644 

Portefeuljes: Bemarking

Lid: Juliana Visser

breevlei@mylan.co.za

083 556 0800

Portefeuljes: Kultuur en Dissipline

 

Koöpteer: B Pieters

bpieters@piketberghs.co.za

022 913 1134

Portefeuljes: Adjunkhoof

Arend de Waal

arend.dewaal@oroagri.rovensa.com

083 233 0837

Portefeuljes: Sport

Onderwyser: Alta Nieuwoudt

altanieu@gmail.com

022 913 1134

Leerder: Erasmus Mouton

Leerder: Elsjé Basson

PHS se beheerliggaam is geaffilieer by die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole.

Besoek gerus www.fedsas.org.za vir nuttige inligting oor die bestuur van Suid-Afrikaanse skole.

bottom of page