Fooie & Aansoekvorm

Skoolgelde 2022

Betaalbaar oor 10 maande per leerder

  • Jaarliks: R 14 730

  • Kwartaalliks: R 3 682.50

  • Maandeliks: R 1473

 

Koshuisgelde 2022

Kasteel
Kwartaalliks: R5 675
(Vooruit betaalbaar)
 
Leliehof
Kwartaalliks: R 5 675
(Vooruitbetaalbaar)