Vakkeuses Gr 10 tot 12

  •    Afrikaans Huistaal

OF

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

 

  •    English First Additional Language

 

  •    Wiskunde

OF

Wiskunde Geletterdheid        

  

 

  •    LWO

           

 

  •    Fisiese Wetenskap (FW)

OF

Besigheidstudies (BS)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

  •    Lewenswetenskappe (LW)

OF

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

OF

Musiek

  •    Rekeningkunde (REK)

OF

Verbruikerstudies (VBS)

OF

Geografie (GEO)

Musiek

N.B. Fisiese Wetenskap kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskunde Geletterdheid nie.

© 2016 deur Hoërskool Piketberg.