Vakkeuses Gr 10 tot 12

  •    Afrikaans Huistaal

OF

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

 

  •    English First Additional Language

  •    Wiskunde

OF

Wiskunde Geletterdheid        

 

 

  

 

  •    LWO

 

 

 

         

 

  •    Fisiese Wetenskap (FW)

OF

Besigheidstudies (BS)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

  •    Lewenswetenskappe (LW)

OF

Inligtingstegnologie (IT)

OF

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

OF

Musiek

  •    Rekeningkunde (REK)

OF

Verbruikerstudies (VBS)

OF

Geografie (GEO)

Musiek

N.B. Fisiese Wetenskap kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskunde Geletterdheid nie.

Tale

Wiskunde

LWO

Vakkeuse 1

Vakkeuse 2

Vakkeuse 3

WhatsApp Image 2019-06-07 at 08.36.57.jp