top of page

Vakkeuses Gr 10 tot 12

  •    Afrikaans Huistaal

OF

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

 

  •    English First Additional Language

  •    Wiskunde

OF

Wiskundige Geletterdheid        

 

 

  

 

  •    LWO

 

 

 

         

 

  •    Fisiese Wetenskap (FW)

OF

Besigheidstudies (BS)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

OF

Gasvryheidstudies (GV)

OF

Musiek

  •    Lewenswetenskappe (LW)

OF

Inligtingstegnologie (IT)

OF

Toerisme (TOER)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

OF

Musiek

  •    Rekeningkunde (REK)

OF

Gasvryheidstudies (GV)

OF

Geografie (GEO)

OF

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)

OF

Musiek

N.B. Fisiese Wetenskap kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskunde Geletterdheid nie.

RTT en GV het beperkte plek in lokale beskikbaar.

Tale

Wiskunde

LWO

Vakkeuse 1

Vakkeuse 2

Vakkeuse 3

WhatsApp Image 2019-06-07 at 08.36.57.jp
bottom of page